Riktlinjer för antagning som excellent lärare - Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2016/45
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-01-27
  • Granskat: 2021-01-25
  • Kontakt: Carina Westerdahl
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen. Den engelska benämningen är Excellent Teacher.

Senast uppdaterad: 2021-04-15