Riktlinjer för antagning som docent - Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2017/60
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-05-24
  • Granskat: 2021-02-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Genom att anta någon som docent bekräftar Språkvetenskapliga fakulteten personens särskilda vetenskapliga och pedagogiska kompetens. Att bli antagen som docent ska ses som ett led i en akademisk karriär.

Ansökan om att antas som docent ska ställas till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden.

Senast uppdaterad: 2021-04-15