Bestämmelser avseende examina på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2007/212
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-02-20
  • Kontakt: Anders Gardikro
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Lokala examensbestämmelser gällande utöver bestämmelserna i högskoleförordningen.

Senast uppdaterad: 2021-04-15