Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021

  • Diarienummer: UFV 2016/965
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-03-27
  • Granskat: 2020-10-29
  • Kontakt: Christer Waldenström
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15