Rutiner för lösenordshantering

  • Diarienummer: UFV 2013/1490
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-09-04
  • Granskat: 2020-04-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument anger Uppsala universitets rutiner för kvalitet på, och hantering av, lösenord i enlighet med den svenska akademiska identitetsfederationen SWAMIDs tillitsprofil och lösenordspolicy[1].

Rutinerna har som syfte att stödja hanteringen av lösenord på universitetet, både personliga och systemhanterade, för att så långt som möjlig skydda universitetets lösenordsskyddade IT-system från obehöriga användare.

Rutinerna gäller för alla IT-tjänster och –system vid universitetet och omfattar både lösenordskvalitet och lösenordsskydd. De baseras på baseras på universitetets rutiner för informationssäkerhet (UFV 2017/93) och rutiner för riskhantering (UFV 2018/211).