Riktlinjer för ansökan om etikprövning - Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2018/55
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-08-31
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner