Verksamhetsberättelser 2017 - Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och övriga enheter

  • Diarienummer: SAMFAK 2017/122
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-06-07
  • Granskat: 2018-08-23
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Verksamhetsberättelser 2017 för Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och övriga enheter:

- Samhällsvetenskapliga fakulteten
- Institutet för bostads- och urbanforskning
- Ekonommisk-historiska institutionen
- Institutionen för freds- och konfliktforskning
- Företagsekonomiska institutionen
- Institutionen för informatik och media
- Institutionen för kostvetenskap
- Kultugeografiska institutionen
- Nationalekonomiska institutionen
- Institutionen för psykologi
- Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
- Sociologiska institutionen
- Statistiska institutionen
- Statsvetenskapliga institutionen
 

Senast uppdaterad: 2021-04-15