Riktlinjer för sabbatstermin - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2016/33
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-06-22
  • Granskat: 2018-08-22
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhallsvetenskapliga fakultetens rekryterade professorer har möjlighet till sabbatstermin för egen forskning var femte är. 
Detta dokument beskriver hur man ansökar samt vilka uppgifter som ska tillhandahållas.