Handlingsplan för lika villkor, Juridiska fakulteten och institutionen

  • Diarienummer: JURFAK 2018/20
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-06-11
  • Granskat: 2021-09-29
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18