Arbetsmiljöplan för Juridiska institutionen 2019-21

  • Diarienummer: JURFAK 2018/70
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-12-19
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner