Verksamhetsplan 2019 Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2018/66
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-11-05
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner