Juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare

  • Diarienummer: JURFAK 2015/49
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-05-21
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner