Juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare

  • Diarienummer: JURFAK 2015/49
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-09-22
  • Granskat: 2020-11-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15