Mål och strategier för Juridiska fakulteten åren 2017-2019

  • Diarienummer: JURFAK 2015/93
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-11-07
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner