Verksamhetsplan 2018 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2017/31
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2017-09-20
  • Granskat: 2019-11-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner