Mål och strategier för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2014/48
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2015-09-24
  • Granskat: 2019-11-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner