Modell för utbildningsutvärderingar på grund och avancerad nivå - Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/85
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-02-06
  • Granskat: 2019-12-02
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Alla utbildning ska utvärderas under sexårscykeln 2017-2022.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell utgår från Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar (UFV 2015/475) och beskriver de två delar som ingår: årlig systematisk uppföljning av utbildning och utbildningsutvärdering vart sjätte år. All utbildning ska utvärderas i enlighet med modellen. För utbildning på grund- och avancerad nivå ingår program, fristående kurs och uppdragsutbildning.

Modellen innehåller även bilagor som rör instruktioner för bedömargrupper, definition av de olika utvärderingsaspekterna samt instruktioner för årlig rapportering.