Arbetsordning för Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2014/78
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2014-11-17
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner