Anvisningar för utbildning på forskarnivå vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2013/58
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-11-24
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Anvisningar för utbildning på forskarnivå vid Språkvetenskapliga fakulteten, reviderade 2016-11-24.