Kommunikationsstrategi för Språkvetenskapliga fakulteten 2017-2020

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2017/17
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-05-11
  • Granskat: 2021-01-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Kommunikationsstrategi 2017-2020 för Språkvetenskapliga fakulteten, fastställd 2017-05-11.

Senast uppdaterad: 2021-04-15