Likabehandlingsplan för studenter vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2015/58
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-10-27
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Om dokumentet

Innehåll

Likabehandlingsplan för studenter läsåret 2016/17, fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-10-27.