Likavillkorsplan vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2015/57
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-02-04
  • Granskat: 2021-11-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Likavillkorsplan för Språkvetenskapliga fakulteten 2016-2018, fastställd 2016-02-04.

Senast uppdaterad: 2021-11-18