Mål och strategier för Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2020/37
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-04-08
  • Granskat: 2021-06-30
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Mål och strategier för Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2021-2024, fastställd 2021-04-08.

Senast uppdaterad: 2021-04-15