Mål och strategier för Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2015/71
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-10-27
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Mål och strategier för Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-2019, fastställd 2016-10-27.