Delegationsordning vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2020/21
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-08-25
  • Granskat: 2021-01-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Delegationsordning för Språkvetenskapliga fakulteten.

Senast uppdaterad: 2021-04-15