Språkvetenskapliga fakultetens Verksamhetsplan 2019

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2018/45
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-10-25
  • Granskat: 2018-11-06
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Språkvetenskapliga fakultetens Verksamhetsplan 2019, beslutad av fakultetsnämnden 2018-10-25.