Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2021/6
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-06-11
  • Granskat: 2021-02-12
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (UFV 2010/1842).

Senast uppdaterad: 2021-04-15