Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2013/22
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2013-03-21
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets Anställningsordning (UFV 2010/1842).