Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen - Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2018/414
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2018-08-30
  • Granskat: 2020-02-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att "områdes/-fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning". Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskapers kompletterande riktlinjer innehåller också instruktioner till sökande och sakkunniga.