Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen - Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2021/586
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2018-08-30
  • Granskat: 2021-06-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2019/1673) föreskrivs i 2 § att "områdes/-fakultetsnämnd ska utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning". Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskapers kompletterande riktlinjer innehåller också instruktioner till sökande och sakkunniga.

Vid ärenden inledda innan 2021-06-03 gäller de tidigare riktlinjerna med diarienummer UTBVET 2018/414.

Senast uppdaterad: 2021-04-15