Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2019/1086
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2019-08-29
  • Granskat: 2019-09-06
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Av Uppsala universitets arbetsordning framgår att det ingår i fakultetsnämnds uppgifter att besluta om sin egen arbetsordning. I föreliggande sammanställning beskrivs den arbetsordning som gäller för fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper.

Sammanställningen bygger på tidigare beslut av konsistoriet, rektor, områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper.