Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2020/732
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2021-08-27
  • Granskat: 2021-09-10
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Av Uppsala universitets arbetsordning framgår att det ingår i fakultetsnämnds uppgifter att besluta om sin egen arbetsordning. I föreliggande sammanställning beskrivs den arbetsordning som gäller för fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper.

Sammanställningen bygger på tidigare beslut av konsistoriet, rektor, områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper.

Senast uppdaterad: 2021-04-15