Riktlinjer för webbplatser inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/65
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2015-11-17
  • Granskat: 2020-12-10
  • Kontakt: Johanna Lundmark
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En ny version av riktlinjerna är på gång och väntas bli klar i början av 2021. 

Fakultetsnämnden har beslutat att institutionerna inom fakulteten ska samordna sina webbplatser (TEKNAT 2014/65). I detta dokument beskrivs riktlinjer för samordningen, det vill säga vilken information som ska finnas, vilken layout och navigering som ska följas, samt vissa gemensamma benämningar. Syftet med samordningen är att uppnå professionalitet på webben. Besökaren ska lätt förstå hur webben är strukturerad oavsett vilken institution man besöker och kunna hitta relevant information.

Senast uppdaterad: 2021-04-15