Kommunikationsarbete inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2020/218
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2020-12-15
  • Granskat: 2021-11-15
  • Kontakt: Johanna Lundmark
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument beskriver det löpande kommunikationsarbetet utifrån  "Mål och strategier för teknisknaturvetenskapliga fakulteten" TEKNAT 2015/6 (där universitetets mål och strategier ingår), samt enhetens kommunikativa fokusområden för 2021.

De kommunikativa fokusmålen för 2021 är:

  • Förstärk Uppsala universitet som framstående forskningsaktör
  • Synlighet av teknik
Senast uppdaterad: 2021-11-18