Kommunikationsarbete inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Diarienummer: TEKNAT 2019/240
 • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
 • Beslutsdatum: 2019-10-29
 • Granskat: 2019-11-12
 • Kontakt: Johanna Lundmark
 • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
 • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument beskriver fyra kommunikativa fokusmål för 2020, samt hur dessa ska bidra till att uppnå fakultetens övergripande mål. Därefter beskrivs det löpande kommunikationsarbetet utifrån Uppsala. universitets och fakultetens mål och strategier. Målen och strategierna är hämtade från "Mål och strategier för teknisknaturvetenskapliga fakulteten" TEKNAT 2015/6 (där universitetets mål och strategier ingår).

De ommunikativa fokusmålen för 2020 är:

 • Forskningskommunikation riktat mot grundskolan,
 • Alumnsamverkan,
 • Internationell studentrekrytering
 • Synlighet av teknik.