Kommunikationsarbete inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2018/207
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-10-23
  • Granskat: 2019-06-13
  • Kontakt: Johanna Lundmark
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument beskriver först de tre kommunikativa fokusmålen för 2018: Synlighet av teknik, internationell studentrekrytering och alumnsamverkan, samt hur dessa ska bidra till att uppnå fakultetens övergripande mål. Därefter beskrivs fakultetens löpande kommunikationsarbetet utifrån fakultetens mål och strategier (TEKNAT 2015/6). I bilagan ges en översiktlig beskrivning av de aktiviteter inom kommunikation som genomförs av kansliet, bland annat studentrekrytering,synlighet, student- och alumnaktiviteter, populärvetenskap, skolsamverkan och breddad rekrytering