Rutiner och riktlinjer vid tillsättande av ledningsuppdrag

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2016/21
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-03-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Prefekten utses formellt av dekanus på delegation från rektor och vicerektor, efter det att institutionsstyrelsen inkommit med sitt förslag på kandidat till posten. Ställföreträdande prefekt och (i förekommande fall) biträdande prefekt utses även de av dekanus.