Mål och strategier för historisk-filosofiska fakulteten 2021-2025

  • Diarienummer: HSTFILFAK 2021/21
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-04-20
  • Granskat: 2021-10-22
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument anger mål och strategier för historisk-filosofiska fakulteten under perioden 2021-2025 och ersätter tidigare mål-och-strategidokument (HISTFILFAK 2016/108). Dokumentet tar som sin utgångspunkt Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641), vilka fakulteten enligt rektorsbeslut är ålagd att implementera (UFV 2020/937), och är tänkt att närmare precisera och konkretisera de mål och strategier som är aktuella för verksamheten inom historisk-filosofiska fakulteten.

Senast uppdaterad: 2021-11-18