Program för likavillkor

  • Diarienummer: HSTFILFAK 2017/33
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-04-18
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument ger mål och strategier för historisk-filosofiska fakultetens lika villkorsarbete. Dokumentet strävar efter att lyfta och konkretisera de mål och strategier som nämns i de mål- och strategidokument som inrättats på högre organisatorisk nivå: dels universitetets program för lika villkor (UFV 2015/766), dels de mål och strategier som antagits av historisk-filosofiska fakulteten (HISTFILFAK 2016/108.