Historisk-filosofiska fakultetens anvisningar och rutiner för diarieföring och registrering i Uppdok/Ladok av uppgifter om studerande inom utbildning på forskarnivå

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2017/17
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-03-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande anvisningar och rutiner överensstämmer med Riktlinjer om dokumentation i Uppdok/Ladok av uppgifter om studerande inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2015/518).