Riktlinjer för antagning som docent

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2015/5
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2015-02-03
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Genom att anta någon som docent bekräftar historisk-filosofiska fakulteten personens särskilda vetenskapliga och pedagogiska kompetens. Att bli antagen som docent ska ses som ett led i en akademisk karriär.

Ansökan om att antas som docent ska ställas till historisk-filosofiska fakultetsnämnden.