Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2015/82
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2015-12-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att ”områdes/- fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning”. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden har vid sammanträde 2015-12-15 beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer.