Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2020/66
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-10-20
  • Granskat: 2021-02-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att ”områdes/- fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning”. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden har vid sammanträde 2020-10-20 beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15