Besluts- och delegationsordning

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2017/13
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-03-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Beslut om delegationer från historisk-filosofiska fakultetsnämnden gäller fr.o.m. 2017-03-14 t.o.m. 2018-01-31. Beslutet gäller de ärendetyper som fakultetsnämnden kan fatta beslut om. För andra ärendetyper innehåller dokumentet en åskådliggörande sammanfattning av gällande ordning och beslutsnivå (UFV 2015/1342).

Enligt Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2015/1342) får fakultetsnämnden delegera sina uppgifter om inte annat är föreskrivet. Observera att delegationer ska vara skriftliga och tidsbegränsade