Riktlinjer gällande kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet (kopieringsavtalet)

  • Diarienummer: UFV 2016/411
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-04-12
  • Granskat: 2022-01-13
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18