Riktlinjer gällande kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet (kopieringsavtalet)

  • Diarienummer: UFV 2016/411
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-04-12
  • Granskat: 2020-12-08
  • Kontakt: Johan Asker
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15