Verksamhetsplan 2018 - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2017/98
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-11-07
  • Granskat: 2017-12-12
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 20 juni 2017. Beslutet innehåller håller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2018.

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 20 september 2017. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2018.

Samhällsvetenskapliga fakulteten fastställde en verksamhetsplan för fakulteten den 7 november 2017. Beslutet innehåller uppdrag till institutionerna inom fakulteten vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2018.

Senast uppdaterad: 2021-04-15