Grafiska riktlinjer för Uppsala universitet (logotypen)

  • Diarienummer: UFV 2015/1810
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-01-19
  • Granskat: 2021-12-06
  • Kontakt: Urban Lindberg
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Se även kommunikationsdirektörens beslut om detaljerade riktlinjer och kompletteringar gällande grafiska profilen på sidan:
https://regler.uu.se/dokument/?contentId=681130

Senast uppdaterad: 2021-11-18