Grafiska riktlinjer for Uppsala universitet — detaljerade riktlinjer och kompletteringar

  • Diarienummer: UFV 2017/2015
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2022-02-22
  • Granskat: 2022-03-04
  • Kontakt: Urban Lindberg
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Se även rektors rambeslut (UFV 2015/1810 ) gällande grafiska riktlinjer på sidan: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=681146

Senast uppdaterad: 2021-11-18