Forskningsstrategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/81
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2017-11-14
  • Granskat: 2020-11-12
  • Kontakt: Carolina Rydin
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument syftar till att formulera fakultetens förhållningssätt för att uppnå visionen om världsledande forskning. Det beskriver de fem fundament fakulteten arbetar med för att uppnå visionen; kvalitet, kompetensförsörjning, internationalisering, samverkan och forskningsinfrastruktur. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15