Verksamhetsplan 2018 - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/23
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2017-10-26
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner