Program för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021

  • Diarienummer: UFV 2016/965
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2017-09-13
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Christer Waldenström
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Campus Gotland. Verksamheten ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning (Regleringsbrev för Uppsala universitet). Universitetets ambition är att utbildningen och forskningen vid Campus Gotland ska vara helt integrerad med vetenskapsområden, fakulteter och institutioner samt uppfylla de högt ställda kraven på vetenskaplig kvalitet, akademisk excellens och samhällsnytta.