Program för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021

  • Diarienummer: UFV 2016/965
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2017-09-13
  • Granskat: 2019-10-30
  • Kontakt: Christer Waldenström
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Om dokumentet

Innehåll

Program för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 upphörde att gälla från och med 2020-01-01 och har ersatts av Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641).