Arbetsordning för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2016/408
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2019-12-18
  • Granskat: 2019-12-11
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsordningen beskriver vetenskapsområdet för medicin och farmacis organisation. De nämnder och kommittéer som finns, vilka uppdrag dessa har samt hur de tillsätts.