Pedagogisk handlingsplan 2017-2020, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/123
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2017-05-30
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetens strategiska arbetet har lagt basen för en vetenskapligt grundad pedagogisk praktik som är välkänd och uppskattad, inom universitetet, nationellt och internationellt. Syftet med handlingsplanen är att stärka fortsatt utveckling av den excellenta utbildningsmiljön vid fakulteten. Planen beskriver de områden som prioriteras under perioden och  ansvarsfördelningen för de tillhörande åtgärderna. En kort beskrivning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska (TUR) finns i bilagan.