Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

  • Diarienummer: TEKNAT 2018/239
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-10-24
  • Kontakt: Julia Ternhag
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna beskriver vad som krävs för ansökan om anställning, befordran eller om att bli antagen som docent eller excellent lärare. Dokumentet redogör också för hur dessa ärenden bereds och bedöms. I bilagor beskrivs åliggandena för de olika aktörerna i anställningsprocessen samt bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet.