Delegationsordning för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/213
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-04-09
  • Granskat: 2019-04-15
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver vilka uppgifter som fakultetsnämnden har delegerat vidare, och till vem/vilka de delegerats. Det rör bland annat uppgifter som läraranställningar, befordringsärenden, utbildningsärenden, resursfördelning och ekonomi.