Delegationsordning för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/177
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-11-26
  • Granskat: 2020-06-30
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Om dokumentet

Innehåll

Fr.o.m. 1 juli 2020 ingår delegationsordningen i fakultetens arbetsordning  https://regler.uu.se/dokument/?contentId=652494)