Mål och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2015/6
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2015-09-08
  • Granskat: 2019-11-19
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet har fastställt övergripande Mål och strategier (UFV 2013/110). Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet har i detta dokument formulerat egna mål och strategier som komplement till dessa, mot bakgrund av områdets förutsättningar och verksamheter. 
De beskrivna målen och strategierna konkretiseras med åtgärder, ansvar och tidsförhållanden i Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som uppdateras med några års mellanrum .