Arbetsordning för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/213
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-11-27
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsordningen beskriver teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets organisation. De nämnder och underorgan som finns, vilka uppdrag dessa har samt hur de tillsätts.
Den nuvarande arbetsordningen fastställdes ursprungligen 2014-12-03 men har sedan dess reviderats.