Anskaffning och drift av IT-system

 • Diarienummer: UFV 2016/1944
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2017-01-16
 • Granskat: 2020-01-08
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutiner för informationssäkerhet: Anskaffning och drift av IT-system har fastställts i syfte att

 • säkerställa att system och tjänster som upphandlas svarar mot universitetets krav på god informationssäkerhet
 • upprätthålla en hög nivå av säkerhet i driftmiljöer och i universitetets datornät
 • garantera tillgänglighet till information och system i händelse av förlust eller förvanskning av information i ordinarie lagringsmiljö eller liknande händelse
 • uppnå en säker logghantering för alla servrar och annan utrustning som tillhandahåller nätverksbaserade tjänster vid Uppsala universitet
 • säkerställa att personuppgifter i system och tjänster behandlas i enlighet med personuppgiftslagen

Rutinerna för anskaffning och drift är ett komplement till riktlinjerna för produktionssättning av IT-system för central användning (UFV 2014/1171), och baseras på universitetets rutiner för informationssäkerhet (UFV 2017/93) och riktlinjer inom IT-området (UFV 2016/896).

Rutinerna ersätter tidigare regelverk för säkerhetskopiering och loggning, säkerhetskrav vid inköp av system eller molntjänster, samt användning av syslog.